top of page

Vacature

Intern Begeleider

Functieomschrijving

Als intern begeleider ben je verantwoordelijk voor het coördineren, ondersteunen en bevorderen van het leerproces van leerlingen binnen een school. Je speelt een essentiële rol in het waarborgen van een inclusief onderwijsklimaat en het optimaliseren van de leerresultaten van alle leerlingen.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Leerlingbegeleiding: Je coördineert en organiseert de begeleiding en zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Je analyseert en interpreteert gegevens om de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen te identificeren en stelt individuele handelingsplannen op.

 • Coördinatie van zorg: Je werkt samen met leerkrachten, ouders/verzorgers en externe professionals om de benodigde zorg en ondersteuning te bieden aan leerlingen met speciale behoeften. Je ondersteunt bij het opstellen en uitvoeren van ontwikkelingsperspectieven en het organiseren van passende interventies en hulpmiddelen.

 • Professionalisering: Je stimuleert en ondersteunt leerkrachten bij hun professionele ontwikkeling op het gebied van onderwijs en begeleiding. Je organiseert en faciliteert teamvergaderingen, workshops en trainingen om kennis en expertise te delen en het onderwijskundig handelen te verbeteren.

 • Onderwijsontwikkeling: Je volgt de ontwikkelingen in het onderwijs en vertaalt deze naar de schoolpraktijk. Je adviseert de schoolleiding en het team over onderwijsvernieuwingen, passend onderwijs en het implementeren van effectieve interventies en methodieken.

 • Leerlingvolgsysteem: Je beheert en analyseert gegevens uit het leerlingvolgsysteem om trends en patronen te identificeren en deze te gebruiken bij het opstellen van beleid en het nemen van onderwijskundige beslissingen. Je draagt zorg voor een gedegen administratie en rapportage van de leerlingresultaten en de genomen maatregelen.

 • Samenwerking en communicatie: Je onderhoudt contacten met externe instanties, zoals jeugdzorg, logopedisten en psychologen, om de samenwerking en afstemming te bevorderen. Je communiceert helder en effectief met leerkrachten, ouders/verzorgers en andere betrokkenen om de onderwijsondersteuning en -begeleiding af te stemmen.

Functievereisten

 • Onderwijsachtergrond: Je hebt een afgeronde bachelor- of masteropleiding in het onderwijs, bij voorkeur met specialisatie in het speciaal onderwijs, remedial teaching of een vergelijkbare richting.

 • Ervaring als leerkracht: Je hebt relevante ervaring als leerkracht in het basisonderwijs. Dit kan ervaring zijn in verschillende leerjaren of specifieke ervaring met zorgleerlingen of leerlingen met speciale behoeften.

 • Kennis van leerlingenzorg: Je hebt uitgebreide kennis van leerlingenzorg, inclusief het herkennen en beoordelen van leer- en ontwikkelingsproblemen, het opstellen van handelingsplannen en het monitoren van de voortgang van individuele leerlingen.

 • Diagnostische vaardigheden: Je beschikt over goede diagnostische vaardigheden om leer- en ontwikkelingsproblemen te identificeren en te analyseren. Je kunt effectieve interventies en ondersteuning aanbevelen op basis van de individuele behoeften van de leerlingen.

 • Expertise in speciale onderwijsbehoeften: Je hebt kennis en ervaring in het werken met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften, zoals leerproblemen, gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornissen of andere uitdagingen. Je bent bekend met de verschillende ondersteuningsmogelijkheden en -programma's die beschikbaar zijn.

 • Coördinatie en samenwerking: Je hebt sterke coördinatie- en samenwerkingsvaardigheden. Je kunt effectief communiceren en samenwerken met leerkrachten, ouders/verzorgers, externe professionals en andere betrokkenen om de ondersteuning en zorg voor leerlingen te coördineren.

 • Begeleidingsvaardigheden: Je bent in staat om leerkrachten te begeleiden en te ondersteunen bij het implementeren van effectieve onderwijs- en ondersteuningsstrategieën. Je kunt workshops en trainingen verzorgen voor leerkrachten om hun professionele ontwikkeling te bevorderen.

Team 1001 biedt jou het volgende

 • Een prachtige vergoeding

 • Een uitdagende, maar veilige omgeving om te leren en praktijkervaring op te doen

 • Een afwisselende werkomgeving en de mogelijkheid om in verschillende omgevingen te ontdekken waar jij het beste tot je recht komt

 • We bieden je onbeperkte begeleiding en leermogelijkheden, zolang deze bijdragen aan jouw carrière als leerkracht. Dit houdt in: een onbeperkt leerbudget en verschillende job coaches die je kunnen begeleiden bij zaken waar je tegenaan loopt

Solliciteren

Herken je jezelf in dit profiel? En lijkt werken met Team1001 je een mooie stap? Solliciteer dan direct. Wie weet zien we jou straks als stralend lid van onze Team 1001 family!

Toevoegen

De scholen waar je via Team 1001 voor aan de slag gaat staan voor een positief en veilig schoolklimaaat, waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. We bieden mogelijkheden om jezelf continu te ontwikkelen. We geloven namelijk pas dat jij het beste tot je recht komt, als alle zaken rondom het lesgeven goed voor je geregeld zijn. Daar komen wij van Team 1001 dus om de hoek kijken. We maken ons hard voor onze leerkrachten naar de scholen toe en stellen jou als leerkracht daarmee ook in staat om je hoofdzakelijk te focussen op datgene waar je je graag in wilt doorontwikkelen: lesgeven.

Draag bij aan de generatie van (over)morgen!

bottom of page