top of page

Privacy​verklaring

Bij Team 1001 hechten we veel waarde aan jouw privacy. In ons privacybeleid wordt uitgelegd hoe we hiermee omgaan en is van toepassing op alle diensten van Team 1001. Door gebruik te maken van onze diensten ga je automatisch akkoord met ons privacybeleid.

Welke gegevens we verzamelen en hoe we ermee omgaan bij Team 1001

Bij Team 1001 verzamelen we verschillende persoonsgegevens wanneer je gebruikmaakt van onze diensten of wanneer je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we kunnen verzamelen:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Telefoonnummer(s)

 • E-mailadres

 • Curriculum Vitae (cv), motivatiebrief, informatie over opleidingen, trainingen, stage-ervaring en werkervaring

 • Diploma's, identiteitsdocumenten, pasfoto, kopie van ID-bewijs of paspoort, ID-/paspoortnummer

 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof

 • Kopie van bankpas, bankrekeningnummer (ten behoeve van betalingsverwerking)

 • Gegevens van zakelijke relaties, zoals bedrijfsnaam, adres, e-mailadressen, telefoonnummers

 • Namen, contactgegevens en functies van contactpersonen van zakelijke relaties

Waarom verzamelen wij deze gegevens?

Bij Team 1001 verzamelen we jouw gegevens om onze dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren. Meer specifiek verzamelen wij jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het vastleggen van arbeidsuren

 • Het verwerken van betalingen

 • Het samenbrengen van werkgevers en werknemers

 • Het beoordelen van jouw geschiktheid voor uitzendwerk, tijdelijk of vast werk

 • Het selecteren en verzenden van vacatures voor stages, vakantiebanen, bijbanen en fulltime banen per e-mail aan ingeschreven kandidaten

 • Het vastleggen van opdrachten bij opdrachtgevers

 • Het bevorderen van jouw persoonlijke ontwikkeling, zoals trainingen en opleidingen

 • Het op de hoogte houden van nieuwe vacatures, aanbiedingen, producten en diensten van Team 1001 en derde partijen

 • Het naleven van wet- en regelgeving, inclusief identificatie, arbeidswetgeving en fiscale en sociale zekerheidswetgeving

Wij verzamelen en gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan hierboven beschreven, tenzij we vooraf jouw toestemming hebben verkregen.

Wie heeft er toegang tot jouw gegevens?

Bij Team 1001 hebben de volgende partijen toegang tot jouw gegevens:

 • Medewerkers van Team 1001, waaronder recruiters en personeelsfunctionarissen

 • Bepaalde derde partijen, die nader genoemd kunnen worden

Wij zorgen ervoor dat alleen geautoriseerde medewerkers en relevante derde partijen toegang hebben tot jouw gegevens, en dit gebeurt altijd in overeenstemming met ons privacybeleid en de geldende wet- en regelgeving.

Wijzigingen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Team 1001.

Vragen, feedback of klachten

Team 1001 hecht veel waarde aan de bescherming van jouw gegevens en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht je desondanks het idee hebben dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan verzoeken wij je vriendelijk om contact op te nemen met ons hoofdkantoor via telefoonnummer 06 – 48451932 of via hallo@team1001.nl. Wij zullen jouw melding serieus nemen en indien nodig passende maatregelen treffen.

bottom of page