top of page

Verrijk je school met

Groepsleerkrachten

Omschrijving aanbod

Als Team 1001 beschikken wij over een breed scala aan vaardigheden en expertise, waardoor wij kunnen inspelen op de specifieke behoeften van uw school en leerlingen. Wij kunnen u onder andere ondersteunen bij:

  • Het geven van reguliere lessen, waarbij wij ons richten op het bieden van duidelijke instructie en begeleiding aan de leerlingen.

  • Het bieden van extra ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben, bijvoorbeeld door middel van remedial teaching of het geven van bijles.

  • Het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, zoals leerlingen met dyslexie of ADHD.

  • Het ontwikkelen en uitvoeren van onderwijsprogramma's op maat, die aansluiten bij de specifieke behoeften van uw school en leerlingen.

Bij Team 1001 hechten wij veel waarde aan een goede communicatie en samenwerking met de school en de ouders van de leerlingen. Wij vinden het belangrijk om regelmatig met u in gesprek te gaan over de voortgang van de leerlingen en om onze aanpak waar nodig aan te passen.

Uw school verrijken met ons aanbod?

We kijken graag mee naar de verschillende mogelijkheden en passen het aanbod aan op de behoefte van jullie school.

bottom of page